Cleocin pediatrische

Clostridium difficile-geassocieerde diarree (CDAD) is gemeld en kunnen in ernst variëren van mild tot levensbedreigend. Colectomie is vereist voor bepaalde antibiotica-resistente infecties CDAD en clindamycine is in verband gebracht met fatale colitis. CDAD begin kan meer dan 2 maanden na beëindiging van antibiotica optreden. Daarom is het belangrijk om deze diagnose te overwegen bij patiënten die diarree na de antibacteriële behandeling presenteren overwegen. Clindamycine moet worden gereserveerd voor ernstige infecties waarbij minder toxische antimicrobiële middelen ongeschikt zijn. Gebruik geen clindamycine om nonbacterial infecties (bv, de meeste van de bovenste luchtwegen) te behandelen. Denk aan het staken van de lopende behandeling met antibiotica niet gericht tegen C. difficile als CDAD vermoed of bevestigd wordt. Ondersteunende behandeling kunnen onder meer vocht en elektrolyten management, eiwit suppletie, antibiotische behandeling van C. difficile en chirurgische evaluatie als klinisch geïndiceerd.

Clostridium difficile-geassocieerde diarree (CDAD) is gemeld en kunnen in ernst variëren van mild tot levensbedreigend. Colectomie is vereist voor bepaalde antibiotica-resistente infecties CDAD en clindamycine is in verband gebracht met fatale colitis. CDAD begin kan meer dan 2 maanden na beëindiging van antibiotica optreden. Daarom is het belangrijk om deze diagnose te overwegen bij patiënten die diarree na de antibacteriële behandeling presenteren overwegen. Clindamycine moet worden gereserveerd voor ernstige infecties waarbij minder toxische antimicrobiële middelen ongeschikt zijn. Gebruik geen clindamycine om nonbacterial infecties (bv, de meeste van de bovenste luchtwegen) te behandelen. Denk aan het staken van de lopende behandeling met antibiotica niet gericht tegen C. difficile als CDAD vermoed of bevestigd wordt. Ondersteunende behandeling kunnen onder meer vocht en elektrolyten management, eiwit suppletie, antibiotische behandeling van C. difficile en chirurgische evaluatie als klinisch geïndiceerd.

Gebruikt Voor Cleocin Pediatric

Therapeutische klasse: Antibiotic

Chemische Klasse: lincosamide

Dit geneesmiddel wordt alleen gegeven door of onder direct toezicht van uw arts.

Bij de beslissing om een ​​medicijn te gebruiken, moeten de risico’s van het geneesmiddel worden afgewogen tegen het goed zal doen. Dit is een beslissing die u en uw arts zal maken. Voor dit geneesmiddel, moet het volgende worden overwogen

Vertel uw arts als u ooit een ongewone of allergische reactie op dit geneesmiddel of andere geneesmiddelen hebben gehad. Vertel uw zorgverlener als u een andere soorten allergieën, zoals voor voedsel, kleurstoffen, conserveringsmiddelen, of dieren. Voor niet-receptplichtige producten, lees het etiket of de verpakking ingrediënten zorgvuldig.

Passende studies uitgevoerd tot op heden niet aangetoond pediatrische-specifieke problemen die het nut van clindamycine injectie bij kinderen zou beperken.

Voordat u Cleocin Pediatric

Hoewel passende studies over de relatie oud zijn om de effecten van clindamycine injectie werden niet uitgevoerd in de geriatrische populatie werden geen geriatrische-problemen gedocumenteerd tot dusver. Echter, oudere patiënten hebben meer kans om colitis, wat voorzichtigheid bij patiënten die clindamycine injectie nodig hebben.

Er zijn geen adequate studies bij vrouwen voor het bepalen van zuigeling risico bij het gebruik van deze medicatie tijdens de borstvoeding. Weeg de potentiële voordelen tegen de mogelijke risico’s voordat u dit medicijn tijdens de borstvoeding.

Hoewel bepaalde geneesmiddelen niet samen helemaal gebruikt, in andere gevallen twee verschillende geneesmiddelen kunnen samen worden gebruikt, zelfs als een interactie optreden. In deze gevallen kan uw arts de dosering te veranderen, of andere voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Wanneer u dit geneesmiddel, is het vooral belangrijk dat uw arts weten of u één van de onderstaande geneesmiddelen. De volgende interacties zijn geselecteerd op basis van hun mogelijke betekenis en zijn niet noodzakelijk allemaal inbegrepen.

Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen wordt niet aanbevolen. Uw arts kan besluiten om u te behandelen met deze medicatie of wijzigen enkele van de andere geneesmiddelen die u neemt.

Gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen wordt gewoonlijk niet aanbevolen, maar kan in sommige gevallen nodig. Als beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven, kan uw arts de dosering of hoe vaak u een of beide van de geneesmiddelen te gebruiken veranderen.

Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen kunnen een verhoogd risico op bepaalde bijwerkingen veroorzaken, maar het gebruik van beide geneesmiddelen kan de beste behandeling voor u zijn. Als beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven, kan uw arts de dosering of hoe vaak u een of beide van de geneesmiddelen te gebruiken veranderen.

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet gebruikt worden op of rond het tijdstip van het eten van voedsel of het eten van bepaalde soorten voedsel, aangezien interacties kunnen optreden. Gebruik van alcohol of tabak met bepaalde geneesmiddelen kunnen ook leiden tot interacties optreden. Bespreek met uw arts het gebruik van uw geneesmiddel met voedsel, alcohol of tabak.

De aanwezigheid van andere medische problemen kunnen het gebruik van dit geneesmiddel beïnvloeden. Zorg ervoor dat u uw arts als u nog andere medische problemen, vooral

Dit gedeelte bevat informatie over het juiste gebruik van een aantal producten die clindamycine bevatten. Het kan niet specifiek Cleocin Pediatric zijn. Gelieve te lezen met zorg.

Een verpleegkundige of andere opgeleide zorgverlener zal u of uw kind dit geneesmiddel geven in een ziekenhuis. Dit geneesmiddel wordt gegeven als een schot in de spier of in een ader.

Uw arts zal u of uw kind een paar doses van dit geneesmiddel te geven tot uw toestand verbetert, en schakel je naar een oraal geneesmiddel dat op dezelfde manier werkt. Als u zich zorgen maakt over deze, overleg dan met uw arts.

Het is belangrijk dat uw arts controleert de voortgang van u of uw kind na de behandeling. Dit is om ervoor te zorgen dat de infectie volledig is opgehelderd, en om uw arts om te controleren of er geen ongewenste effecten. Bloedonderzoek kan nodig zijn om te controleren op ongewenste effecten.

Dit geneesmiddel kan diarree veroorzaken en in sommige gevallen ernstig zijn. Het kan 2 maanden of meer optreden nadat u of uw kind stopt met het gebruik van dit geneesmiddel. Heeft een geneesmiddel voor de behandeling van diarree zonder eerst met uw arts. Als u vragen heeft of als milde diarree aanhoudt of erger wordt, raadpleeg dan uw arts.

Ernstige huidreacties kunnen optreden met dit geneesmiddel. Neem contact op met uw arts meteen als u of uw kind blaren, peeling, of losse huid, rode huid laesies, ernstige acne of huiduitslag, zweren of zweren op de huid, of koorts of rillingen, terwijl u of uw kind dit geneesmiddel .

Dit geneesmiddel kan een ernstige allergische reactie genoemd anafylaxie veroorzaken. Anafylaxie kan levensbedreigend zijn en vereist onmiddellijke medische aandacht. Bel uw arts meteen als u een huiduitslag, jeuk, moeite met ademhalen, problemen met slikken, of zwelling van uw handen, gezicht of mond terwijl u of uw kind ontvangt dit geneesmiddel.

Samen met zijn nodig effecten, kan een geneesmiddel enige ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet alle van deze bijwerkingen kunnen optreden, als ze optreden kunnen ze medische hulp nodig.

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige onmiddellijk als een van de volgende bijwerkingen optreden

Sommige bijwerkingen kunnen optreden die meestal geen directe medische zorg nodig hebben. Deze bijwerkingen kunnen verdwijnen tijdens de behandeling als uw lichaam zich aanpast aan het geneesmiddel. Ook kan uw zorgverlener in staat zijn om u te vertellen over manieren om te voorkomen of te verminderen een aantal van deze bijwerkingen. Neem contact op met uw zorgverlener als één van de volgende bijwerkingen blijven of hinderlijk zijn of als u vragen heeft over hen

Correct gebruik van clindamycine

Andere bijwerkingen die niet in de lijst kan zich ook voordoen bij sommige patiënten. Als u nog andere effecten opmerkt, contact op met uw zorgverlener.

alleen de beschikbaarheid Rx Recept

Zwangerschap categorie B geen bewezen risico voor de mens

CSA Schedule N geen gecontroleerde drug

Bacteriële infectie ciprofloxacine, amoxicilline, doxycycline, azithromycine, metronidazol, Augmentin

Huid of weke delen infectie ciprofloxacine, amoxicilline, doxycycline, azithromycine, metronidazol, Augmentin

Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik van Cleocin Pediatric

Sinusitis prednison, ciprofloxacine, amoxicilline, azitromycine, Augmentin, clindamycine

Bacteriële vaginitis metronidazol actueel, clindamycine, Cleocin, tinidazole

Cleocin Pediatric Side Effects

Cleocin Pediatric (clindamycine)