Brentuximab (intraveneuze route) voorzorgsmaatregelen

Het is zeer belangrijk dat uw arts uw vooruitgang te controleren op regelmatige bezoeken om ervoor te zorgen dat dit medicijn goed werkt. Bloedonderzoek kan nodig zijn om te controleren op ongewenste effecten.

Het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap kan uw ongeboren kind schadelijk zijn. Gebruik een effectieve vorm van anticonceptie uit om zwanger te houden. Als u denkt dat u zwanger bent geworden tijdens het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts meteen.

Niet samen gebruiken van dit geneesmiddel met bleomycine (Blenoxane®). Met behulp van deze geneesmiddelen samen kan ernstige bijwerkingen, zoals hoesten of moeilijke ademhaling veroorzaken.

Neem contact op met uw arts meteen als u branden, gevoelloosheid, tintelingen, of pijnlijk gevoel in de armen, handen, benen of voeten. Dit kunnen symptomen van een aandoening, de zogenaamde perifere neuropathie.

Dit geneesmiddel kan een infuus reactie veroorzaken. Dit kan levensbedreigend zijn en vereist onmiddellijke medische aandacht. Vertel uw arts of verpleegkundige meteen als u koorts, koude rillingen, moeite met ademhalen, duizeligheid, flauwvallen, of pijn op de borst binnen een paar uur na ontvangst.

Dit geneesmiddel kan leiden tot een ernstige vorm van allergische reactie genaamd anafylaxie. Anafylaxie kan levensbedreigend zijn en vereist onmiddellijke medische aandacht. Bel uw arts meteen als u een huiduitslag, jeuk, heesheid, moeite met ademhalen, problemen met slikken, of zwelling van uw handen, gezicht of mond terwijl u dit geneesmiddel.

Neem contact op met uw arts als u koorts, koude rillingen, keelpijn, of pijn bij het plassen. Dit kunnen symptomen van een infectie.

Neem contact op met uw arts meteen als u pijn of gevoeligheid in de bovenste maag, bleke ontlasting, donkere urine, verlies van eetlust, misselijkheid, braken, of gele ogen of huid. Dit kunnen symptomen van een ernstige leveraandoening probleem.

Dit geneesmiddel kan een ernstige vorm van reactie genoemd tumorlysissyndroom veroorzaken. Uw arts kan u een geneesmiddel om te helpen dit te voorkomen. Bel uw arts meteen als u een afname of een verandering in de urine hoeveelheid, gewrichtspijn, stijfheid, of zwelling, onderrug, zijkant of maagpijn, een snelle gewichtstoename, zwelling van de voeten of onderbenen, of ongewone vermoeidheid of zwakheid.

Ernstige huidreacties kunnen optreden met dit geneesmiddel. Neem contact op met uw arts meteen als u blaarvorming, peeling of versoepeling van de huid, rode huid laesies, ernstige acne of huiduitslag, zweren of zweren op de huid, of koorts of rillingen met dit geneesmiddel.

Dit geneesmiddel kan een zeldzame en ernstige herseninfectie genaamd progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) veroorzaken. Praat met uw arts over de voordelen van het gebruik van dit geneesmiddel en het risico op deze infectie. Neem contact op met uw arts meteen als je gezichtsvermogen veranderingen, verlies van co├Ârdinatie, onhandigheid, geheugenverlies, moeite met spreken of begrijpen wat anderen zeggen, of spierzwakte in de benen.

Dit geneesmiddel kan nieuwe of verergering van longproblemen veroorzaken. Vertel het uw arts meteen als u hoest of moeite met ademhalen na het ontvangen van dit geneesmiddel.

Geen andere medicijnen niet innemen, tenzij ze hebben met uw arts besproken. Dit is inclusief recept of nonprescription (over-the-counter [OTC]) geneesmiddelen en kruiden of vitaminesupplementen.