bentoquatam actueel

Therapeutische klasse: Protectant, Dermatologische

Gebruikt Voor bentoquatam

Bentoquatam is zonder recept verkrijgbaar.

Bij de beslissing om een ​​medicijn te gebruiken, moeten de risico’s van het geneesmiddel worden afgewogen tegen het goed zal doen. Dit is een beslissing die u en uw arts zal maken. Voor bentoquatam, moet het volgende worden overwogen

Vertel uw arts als u ooit een ongewone of allergische reactie op bentoquatam of andere geneesmiddelen hebben gehad. Vertel uw zorgverlener als u een andere soorten allergieën, zoals voor voedsel, kleurstoffen, conserveringsmiddelen, of dieren. Voor niet-receptplichtige producten, lees het etiket of de verpakking ingrediënten zorgvuldig.

Hoewel er geen specifieke informatie te vergelijken gebruik van bentoquatam bij kinderen van 6 jaar of ouder met het gebruik in andere leeftijdsgroepen, wordt bentoquatam niet te verwachten dat verschillende bijwerkingen of problemen veroorzaken bij deze kinderen dan in volwassenen. Gebruik wordt afgeraden voor kinderen tot 6 jaar.

Veel geneesmiddelen zijn niet specifiek onderzocht bij oudere mensen. Daarom kan het niet bekend of ze werken precies dezelfde manier in jongere volwassenen. Hoewel er geen specifieke informatie vergelijken gebruik van bentoquatam bij ouderen gebruik bij andere leeftijdscategorieën wordt bentoquatam niet verwacht dat verschillende bijwerkingen of problemen bij ouderen dan in jongere volwassenen.

Hoewel bepaalde geneesmiddelen niet samen helemaal gebruikt, in andere gevallen twee verschillende geneesmiddelen kunnen samen worden gebruikt, zelfs als een interactie optreden. In deze gevallen kan uw arts de dosering te veranderen, of andere voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere recept of nonprescription (over-the-counter [OTC]) geneeskunde.

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet gebruikt worden op of rond het tijdstip van het eten van voedsel of het eten van bepaalde soorten voedsel, aangezien interacties kunnen optreden. Gebruik van alcohol of tabak met bepaalde geneesmiddelen kunnen ook leiden tot interacties optreden. Bespreek met uw arts het gebruik van uw geneesmiddel met voedsel, alcohol of tabak.

Voordat u bentoquatam

De aanwezigheid van andere medische problemen kunnen het gebruik van bentoquatam beïnvloeden. Zorg ervoor dat u uw arts als u nog andere medische problemen, vooral

Hoewel bentoquatam biedt enige bescherming, het vermijden van contact met Poison Ivy, gif eik, en gif sumak is het beste.

Gebruik geen bentoquatam in of in de buurt van de ogen. Als bentoquatam krijgt in uw ogen, spoel ze dan onmiddellijk gedurende 20 minuten met grote hoeveelheden koel leidingwater. Als uw ogen nog steeds branden of pijnlijk zijn, contact op met uw arts.

Om bentoquatam lotion

De dosis bentoquatam zal verschillend zijn voor verschillende patiënten. Volg uw arts orders of de aanwijzingen op het etiket. De volgende informatie bevat alleen de gemiddelde doses van bentoquatam. Als uw dosis is anders, doe het niet veranderen, tenzij uw arts u vertelt dat te doen.

De hoeveelheid geneesmiddel die u afhankelijk van de sterkte van het geneesmiddel. Ook het aantal doses u elke dag in te nemen, de toegestane tijd tussen de doses en de duur van het geneesmiddel in te nemen ben je afhankelijk van de medisch probleem waarvoor u gebruik van het geneesmiddel.

Bewaar het geneesmiddel in een afgesloten container bij kamertemperatuur, weg van warmte, vocht en direct licht. Vorstvrij bewaren.

Buiten het bereik van kinderen.

Bewaar geen verouderde medicijnen of medicijnen niet meer nodig.

Als huiduitslag of irritatie optreedt, stoppen met het gebruik bentoquatam en contact op met uw zorgverlener.

Samen met zijn nodig effecten, kan een geneesmiddel enige ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet alle van deze bijwerkingen kunnen optreden, als ze optreden kunnen ze medische hulp nodig.

Neem contact op met uw arts zo spoedig mogelijk als een van de volgende bijwerkingen optreden

Andere bijwerkingen die niet in de lijst kan zich ook voordoen bij sommige patiënten. Als u nog andere effecten opmerkt, contact op met uw zorgverlener.

Beschikbaarheid OTC Over the counter

Zwangerschap Categorie N Niet geclassificeerd

CSA Schedule N geen gecontroleerde drug

Correct gebruik van bentoquatam

Goedkeuring Geschiedeniskalender Drug geschiedenis aan de FDA

Allergische urticaria hydroxyzine, Vistaril, Atarax, tetracaïne actueel, carbinoxamine, triprolidine, IvyBlock, Palgic, Zymine, Karbinal ER, Hyzine, Carboxine, Vanahist PD

 of gaat u lid worden van de bentoquatam steungroep te verbinden met anderen die dezelfde interesses hebben.

Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik van bentoquatam

bentoquatam Side Effects

bentoquatam actueel